محصولات جنوب
ایلین کسب و کار پاسخ گو
بوشهر، ایران
روزمرگی و آشپزی جنوبی
ماهی راژگومتوسط تک پرسی
درباره محصول: ماهی راژگو

سایر توضیحات: از محصولات ارگانیک Ùˆ خوشمزه خلیج فارس

وزن: 1 کیلو

قیمت: 485,000 تومان

افزودن به سبد +از محصولات ارگانیک و خوشمزه خلیج فارس
دستچینی از بهترین ‌ها